Udział w negocjacjach

prowadzona rozmowa

Nasza kancelaria adwokacka bierzeudział w negocjacjach. Działania prawników polegają na bieżącym udzielaniu porad klientowi, a także ocenie ryzyka podejmowanych decyzji i przedstawieniu skutków formalnoprawnych proponowanych rozwiązań. Naszym zadaniem jest także dbałość o jasność przekazywanych w trakcie negocjacji informacji. Staramy się dostrzec kwestie, które stoją na drodze do efektywnego porozumienia się stron. Poza aktywnym uczestnictwem w negocjacjach sporządzamy także treść porozumienia lub ugody pozasądowej. Negocjacje to przede wszystkim proces komunikacji, w którym obydwie strony mogą uzyskać większe korzyści niż w przypadku braku osiągnięcia kompromisu.

W jakich sytuacjach prowadzi się negocjacje?

W wielu przypadkach negocjacje pozwalają na polubowne zakończenie sporu bez konieczności występowania na drogę sądową. Mogą także odbywać się także na różnych etapach postępowania sądowego, jeśli tylko wystąpią ku temu sprzyjające okoliczności. Choć negocjacje głównie kojarzą się z działaniami biznesowymi, to wykorzystuje się je w wielu sporach prawnych. Należy wskazać między innymi sprawy rozwodowe, alimentacyjne czy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem lub sprawowania nad nim opieki.

Negocjacje przydają się również w ramach prawa karnego wykonawczego, na przykład do ustalenia wysokości grzywny bądź okresu warunkowego zawieszenia odbywania kary pozbawienia wolności. Kolejny obszar negocjacji to wszelkiego rodzaju spory o charakterze pracowniczym związane z chociażby mobbingiem lub zapłatą odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy.