Prawo karne

młot sędziowski leżący na książce

Specjalizujemy się w prawie karnym i reprezentujemy klientów w charakterze obrońcy, oskarżyciela posiłkowego, zastępcy procesowego. Angażujemy się w pomoc na każdym etapie postępowania, tj. przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego. Bierzemy udział we wszystkich podejmowanych czynnościach w sprawie, czyli przesłuchaniach świadków oraz podejrzanych, oględzinach, przeszukaniach i analizie materiału dowodowego. Dzięki ścisłej współpracy z klientem tworzymy linię obrony, której celem jest możliwie jak największe zminimalizowanie konsekwencji przewinienia. Pomagamy klientom także w toku postępowań z zakresu spraw karnych skarbowych i karnych gospodarczych.