Prawo karne wykonawcze

figura na tle książek

Prawo karne wykonawcze ma zastosowanie po zakończonym procesie sądowym z orzeczonym prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym Wyrok musi być egzekwowany z uwzględnieniem praw człowieka oraz prawa skazanego. W postępowaniu karnym wykonawczym, które kształtuje ostateczny wymiar kary oraz sposób jej egzekwowania, reprezentujemy naszych klientów uznanych za winnych popełnionego czynu w danej sprawie. Nasze działania skupiają się na dostarczaniu niezbędnych dokumentów oraz wniosków dotyczących:

  • odroczenia odbywania kary pozbawienia wolności,

  • ustanowienia wyroku łącznego za wszystkie przewinienia,

  • warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbywania kary,

  • przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,

  • odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego,

  • rozłożenia na raty lub całkowitego umorzenia nałożonej grzywny.