Prawo administracyjne

przeglądane dokumenty

Prawo administracyjne reguluje stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi a organami administracji samorządowej oraz państwowej. Stąd też świadczymy pomoc prawną, która obejmuje reprezentowanie klientów przed tymi jednostkami na drodze administracyjnej, a także sądami administracyjnymi. Ponadto sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, wnioski o rozpoczęcie postępowania administracyjnego czy też zaskarżamy postanowienia organów administracyjnych. Pomagamy klientom w uzyskaniu pozwoleń, koncesji oraz licencji wymaganych na przykład przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z:

  • własnością gruntów,

  • ochroną danych osobowych,

  • inwestycjami infrastrukturalnymi,

  • wywłaszczeniami własności prywatnej,

  • nakładaniem kar za zanieczyszczanie środowiska.