Prawo cywilne

czytana umowa

Obsługujemy naszych klientów w zakresie prawa cywilnego. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi między innymi spadków, zachowku, zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, egzekucji należności czy też ochrony dóbr osobistych. Sporządzamy opinie prawne, umowy cywilnoprawne – umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa sprzedaży. W sporach, które toczą się przed sądem, reprezentujemy interesy naszych klientów oraz zajmujemy się przygotowaniem pism procesowych:

  • wniosków,

  • apelacji,

  • skarg,

  • pozwów,

  • sprzeciwów.

Każdą zgłoszoną sprawę z zakresu prawa cywilnego dokładnie analizujemy, a następnie doradzamy naszym klientom możliwe korzystne rozwiązania. Szczegółowo omawiamy strategię działania w danej sytuacji. Pomoc prawna obejmuje zarówno stronę biurokratyczną, jak i praktyczną sprawy. Staramy się, aby współpraca przebiegała bezproblemowo oraz z uwzględnieniem oczekiwań klienta.