Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzina

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczymy pomoc w sprawach, które dotyczą:

  • separacji i rozwodów,

  • unieważnienia małżeństwa,

  • przyznania, obniżenia, podwyższenia alimentów,

  • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

  • ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,

  • ustalenia opieki i kontaktów z dzieckiem,

  • podziału majątku wspólnego,

  • ubezwłasnowolnienia.

Sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego mają szczególny charakter, ponieważ są obarczone wieloma emocjami. Staramy się zatem podchodzić do klientów nie tylko rzeczowo, ale również wykazując empatię. Nasza pomoc prawna obejmuje reprezentowanie klientów na sali sądowej, przygotowywanie niezbędnych pism, a także pomoc w zbieraniu dowodów – na przykład przy rozwodzie z orzekaniem o winie. Wsparcie adwokackie w takich sprawach daje poczucie komfortu i pozwala uniknąć nieprzemyślanych decyzji, które w przyszłości mogą mieć negatywne