Prawo pracy

uścisk dłoni

Nasza kancelaria zajmuje się prawem pracy i obsługuje w tym zakresie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nasze działania skupiają się na pomocy w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji w zakładzie pracy tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Reprezentujemy również klientów przed organami państwowymi lub w sporach pracowniczych przed sądem pracy. Sporządzamy oraz opiniujemy na przykład umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy. Pomagamy w negocjacjach pracodawcy z pracownikami podczas sporów zbiorowych i indywidualnych.

Jeśli chodzi o pracowników, to dla tej grupy klientów najczęściej zajmujemy się sprawami, które dotyczą:

  • mobbingu,

  • dyskryminacji,

  • bezpodstawnego zwolnienia z pracy,

  • zapłaty wynagrodzenia – także za pracę w godzinach nadliczbowych,

  • wypadków przy pracy i zapłaty odszkodowania z tego tytułu.